17. marts 2008

Fremskridt - men ikke et skridt tilbage?

Det er ikke bare når det handler om fødevaresikkerhed at man støder på en uheldig lineær tankegang i de regelsæt der bliver politisk vedtaget. Hvad angår fødevaresikkerhed er det i det mindste teoretisk muligt at begrænse spredningen af farlige bakterier gennem forsyningskæden, led for led. Det ændrer ikke ved at det er det det samme system der har fremelsket de samme betingelser ved at indrette sig på en måde, der er ideel for disses udbredelse.
Men når det kommer til GMO forholder det sig anderledes. Bare ikke i lovgivningen.
Forbrugerstyrelsen, hvis sider om emnet ellers er mærkeligt uvedligeholdte, er meget klare i spyttet om hvilken situation det sætter forbrugeren i. De går ind for valgfrihed (til- og fravalg), fuld mærkning, I det er de på linje med 83% af danskerne. Dette:
... burde kalde til eftertanke hos politikerne, landbrug og fødevareindustri.
I dag har forbrugerne ikke reelt valg, da ingen produkter er mærkede, men GMO indgår i processen helt op til trinnet før den færdige fødevare.
Hvad betyder det så? Økologisk Landsforening refererede i december en stor undersøgelse fra deres engelske modstykke, The Soil Association, der påviser hvordan gmo i dyrefoder er problematisk - også for mennesker.
En ny rapport ... påviser, hvordan rester af gensplejset foder transporteres videre til den mad, som mennesker spiser. Rapporten refererer en række uafhængige undersøgelser fra EU, der viser at GMO foder kan være sygdomsfremkaldende for dyr. Nyere forskning og forsøg har endvidere påvist, at gensplejset DNA fra dyrenes foder ikke som antaget bliver nedbrudt i fordøjelsessystemet, men tværtimod bliver indbygget i dyrene og transporteret videre til kød, mælk og æg, som mennesker spiser.

Jeg holder mig personligt til Nina Plancks snusfornuftige prioritering i Real Food: What to Eat and Why: jo længere op i fødekæden man kommer jo vigtigere bliver det at prioritere økologisk, simpelthen fordi stofferne akkumuleres - på godt og på ondt. Specifikt undgår jeg argentinsk og amerikansk kød, da jeg ved at der i de lande fodres med gmo afgrøder. Det er jo mit frie valg som forbruger. Som borger er jeg på linje med Forbrugerstyrelsen: et minimumskrav må altså være fuld mærkning.

Rapporten "Silent Invasion - the hidden use of GM crops in livestock feed" kan ses http://www.gmwatch.org/archive2.asp?arcid=8490

Ingen kommentarer: