29. januar 2008

Økologi giver mindre allergi

Det hollandske Louis Bolk institut konkluderer at gravide, der spiser og drikker økologisk under graviditeten reducerer deres børns risiko for allergier med 36%.

Men burde den konklusion egentlig ikke vendes om? Som det står, er antagelsen at giftstofferne og den medfølgende allergi antages at være det "normale", alternativet det sunde. Hvad nu hvis man antog at det normale var at spise noget der ikke gjorde en syg - en i sandhed revolutionær tankegang.

Økologi giver mindre allergi